Miqësia's Erfaringsprojekt


Demokratiet har bidt sig fast


Af Mads Lund, international programmedarbejder i 3F [tidl. i SID]

Miqësia er albansk og betyder venskabKontaktadresse: information@miqesia.dk

Fra http://www.3F.dk
Albansk fagbevægelse begynder nu at se resultaterne af de otte år, SiD kørte demokratikurser i landet. 5.000 medlemmer af albansk LO er blevet skolet i demokrati af SiD.

Fredag den 26. november valgte de delegerede på kongressen i albansk LO, KSSH, ny formand. Den nye formand, Kol Nikollaj, kommer fra det albanske industriforbund, og han repræsenterer de nye toner efter omvæltningerne i landet. Kol Nikollaj opnåede 127 stemmer, mens den hidtidige formand Kastriot Muco opnåede 103 stemmer.

Mange af de delegerede roste efter valget SiD for den indsats der er gjort for at rodfæste demokratiet i albansk fagbevægelse. Flere end 5.000 medlemmer er trænet gennem de seneste otte år, og SiD har blandt andet gennemført et kursus i hvordan en demokratisk kongres afvikles. Tidligere ville et opgør med en siddende ledelse være helt utænkeligt.


Industriforbundsmodel

KSSH repræsenterer 13 forbund som sammen står for organiseringen af hele arbejdsmarkedet i Albanien. Akademikere, sundhedspersonale, industriarbejdere, transportarbejdere med flere er alle organiseret i samme landsorganisation. Da man samtidig organiserer efter industriforbunds modellen er det ikke mærkeligt, at det er de højtuddannede der sidder på ledelsen.

Forbundene har i løbet af sommeren og efteråret afviklet deres kongresser og udpeget 240 delegerede til landsorganisationens kongres. Industriforbundet vedtog at deres formand skulle opstille mod den siddende formand. Uenighederne drejer sig om, hvordan albansk fagbevægelse skal udvikles. Industriarbejderforbundet er på otte år gået fra 740 medlemmer til 17.000. Det har gjort forbundet uafhængig af hjælp udefra og har givet styrke til at forhandle et utal af overenskomster på plads, så medlemmerne har fået bedre arbejdsbetingelser.

Ligesom i andre lande har der i Albanien været en løbende debat mellem landsorganisationen og forbundene om fordelingen af magten. Siden omvæltningerne i 1991 har landsorganisationen været den dominerende - blandt andet i kraft af kontrollen med de finansielle ressourcer. Den nye formand blev blandt andet valgt på, at han vil give forbundene større uafhængighed.


KSSH er stort set alene

Der findes flere faglige centre i Albanien. KSSH er udsprunget af den oprindelige, kommunistiske fagbevægelse, og organisationen har demonstreret at den kan overleve under de vanskelige vilkår. Ved omvæltningerne i 1991 organiserede uafhængige arbejdere en generalstrejke som medvirkede til at presse omvæltningerne igennem. Bagefter dannede de en landsorganisation med navnet BSPSH.

Det var i mange år den absolut største organisation, men ledelsen formåede ikke at forvalte medlemmernes tillid. Der var således en udbredt korruption, og organisationen blev plyndret for værdier. I dag eksisterer organisationen af navn men ikke af gavn.

SiD har samarbejdet med begge organisationer indtil BSPSH's opførsel blev for uacceptabel. I dag har SiD et godt samarbejde med KSSH om træning af tillidsmænd. Med støtte fra Danida er der opbygget et uddannelsescenter som drives af de albanske fagforeninger. Valget på kongressen var afgørende for centrets fremtid, idet den siddende ledelse udsultede det økonomisk. Kol Nikollaj går ind for en styrket uddannelsesindsats både i forbundene og i landsorganisationen. Derfor vil valget medvirke til at styrke samarbejdet mellem albansk fagbevægelse og SiD.


Lagt på: 15. December 2004 10:50
Kontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk