Miqësia's Erfaringsprojekt


Bistand til Albansk Brandvæsen


Af stationschef Flemming Hejdenberg, Københavns Brandvæsen

Miqësia er albansk og betyder venskabKontaktadresse: information@miqesia.dk


Arealmæssigt er Albanien på størrelse med Jylland, indbyggerantallet er ca. 3.5 mill. Landet er opdelt i 36 distrikter. Hovedstaden Tirana har nogenlunde samme størrelse som København med ca. 3-400.000 indbyggere. Landet er et af Europas fattigste, men albanerne arbejder virkeligt hårdt på at komme på fode. Det gøres bl.a. ved en kraftig oprydning i hovedstaden og fjernelse af ulovlige bygninger.
Redningskøretøj P4 - nu med Albansk nummerplade


Brandvæsenet - eller Fire and Rescue Service, Albania - , er en offentlig institution. I Albanien er der ca. 750 brandmænd, hvoraf der er ca. 90 i hovedstaden. Deres materiel er gammelt og nedslidt, meget af det stammer formentligt fra tiden lige efter 2. verdenskrig. Tirana har nu tre brandstationer - i april var der to, men efter det første materiel kom derned er der nu oprettet en station mere. Tirana stationernes distrikt er ca. 40 kilometer langt og byens brandvæsen dækker ligeledes lufthavnen som ligger 21 kilometer fra Tirana by. Lufthavnen har dog sin egen brand- og redningstjeneste, bestående af to køretøjer.

Materiellet fra Danmark gør stor gavn om end det er af ældre dato. Vi har sendt materiel derned i to omgange. Første gang var i april måned, hvor der blev afsendt en lastbil med forskelligt brandmate-riel og anden gang var i juli, hvor der kom fem læs. Begge gange blev overrækkelsen foretaget ved en ceremoni med stor presseovervågning. Albanerne udviser stor taknemmelighed over det ting de har fået fra Danmark. Generelt er albanerne et meget gæstfrit folk og uanset de er fattige, er den største "fornærmelse", at sige nej tak hvis man bliver budt på noget.

Den hjælp der kommer fra Danmark, går ikke udelukkende til Tirana, men fordeles til hele Albanien. Dette arbejde foretages af albanerne selv. For tiden venter en del materiel på at komme derned. Det drejer sig bl.a. om 2 drejestiger og røgdykkerudstyr.

Ved det første besøg, blev der givet en kort instruktion i bl.a. pumpebetjening og pakning af slanger. Vandforsyningen til brandslukning foregår stort set ved hjælp af tankvogne. I Tirana sås således kun en brandhane og det var på Hovedbrandstationen.

Ved et besøg i den tidligere hovedstad - Kruja - var der dog et udbygget brandhanenet.

Overrækkelsen af det materiel, der kom til Albanien den 30. juni 2003, skete ligeledes under stor pressedækning og i overværelse af den albanske viceminister - ministeriet for decentralisering, hvor under brandvæsenet hører samt Danmarks ambassadør i Albanien. Der var denne gang tale om ma-teriel der for størstedelen var doneret af Randers Kommune, Falcks uddannelsescenter i Randers og TDC.

Efter overrækkelsesceremonien i Durrës havn afgik kolonnen af lastbiler til Tirana, hvor materiellet opmagasineres indtil fordelingen finder sted.

En del af materiellet var pakket i tre containere. Disse containere er også en del af gaven. Meningen er at der skal bygges træningsfaciliteter af dem.

Al logistikken var planlagt hjemme fra Danmark, lige fra læsning af bilerne, transport gennem Europa, færge fra Trieste samt toldbehandling i Durrës og transport til Tirana, hvor der stod en mobilkran og ventede på at kunne løfte containerne af.

Det skal dog lige indskydes, at toldbehandling kun er en form sag. Der er forinden truffet aftale om at der ikke skal betales told af materiellet.

Fremme på brandstationen, hvor materiellet blev opmagasineret, kunne det konstateres, at en pumpe fra den første gave havde fundet anvendelse.

Pumpen var bygget på tankvognen således, at den nu selv kan fungere som pumpekøretøj. Lidt primitivt måske, men det virker.

Hvis man kommer til Tirana og ser en bil der står "Københavns Brandvæsen" på, er det ikke et fatamorgana, men blot den bil vi bl.a. havde med som en gave til Albaniens Fire and Rescue Service. Den fungerer nu som "chefbil".

Albanerne vil godt stå ved at de har hårdt brug for hjælpen og viser på denne måde hvor tingene kommer fra.

Snart vil man i gadebilledet se navne som Næstved og Søllerød på brandkøretøjer.

Ud over indsamling af materiel, pågår der også et analysearbejde der skal klarlægge uddannelsesbehovet. Specielt ved det sidste besøg blev der etableret en kontakt, der kan vise sig at være værdifuld for det videre arbejde.


Bilag: Letter of Intent / Falcks Redningskorps and Copenhagen Firebrigade / The Republic of Albania [19.9.2003]Foto: BA. Udkanten af Tirana, november 2003


Februar 2005. Flemming Hejdenberg har følgende at sige om billedet:

Billedet er fra den brandstation der ligger i den vestlige del af Tirana - rent faktisk lige ved "byporten". Brandstationen er nu ved at blive indrettet som træningscenter, med undervisningslokaler og andre træningsfaciliteter. Køretøjet på billedet er en udrangeret Dennissprøjte, som man i tidernes morgen har fået fra England. I dag er den væk. Ligesom arealet rundt om bygningen er ryddet for jordbunker og andet affald. Containeren man aner i den ene side er en donation fra Danmark. Containeren indeholder redningsmateriel fra Randers Kommune. Meningen med containerne - vi havde tre med i det hele, er at de skal ombygges til træningsbane for røgdykkere.

Vi er nu så småt gået i gang med den første sending i år. Vi satser på at vi medio marts læsser de første lastbiler. Meningen er at materiellet i første omgang skal opmagasineres i Durres, hvorefter der sker en fordeling i hele Albanien. Baggrunden for fordeligen er en analyse vi netop har foretaget, hvor vi har rejst rundt i det meste af Albanien. Der var dog problemer i det nordøstlige hjørne på grund af snefald. Men det giver et godt billede af behov.

Der blev ligeledes tid til at inspicere det hidtidige donerede materiel på Hovedbrandstationen i Tirana og brandstationen i Durrës og lige lave en brush up af den instruktion de havde fået i november 2003. Det kunne konstateres, at man på baggrund af donationerne fra Danmark havde været i stand til at oprette en brandstation mere i Durrës. Den består godt nok kun af én sprøjte, men det viser at vores hjælp kommer til sin ret. Stationen er oprettet syd for Durrës og ligger lige ved vejen til Kavajë således, at de hoteller der er ved kysten meget hurtigt kan få hjælp i påkommende tilfælde.

I øvrigt kan det konstateres, at de fleste af de råd vi giver bliver fulgt - det er klart at der er nogle økonomisk tunge det ikke er muligt at føre ud livet, men jeg tror personligt at man arbejder meget på det.
Kontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk