Miqësia's Erfaringsprojekt


MAPE i Albanien 1997 til 2001


Af politimester Mikael Lyngbo, HaderslevArtiklen er oprindelig skrevet til FN-museet i Frøslevlejren i 2004 og trykkes her med Mikael Lyngbo's tilladelse

Miqësia er albansk og betyder venskabKontaktadresse: information@miqesia.dkVersion 1.0 - 05.04.2005
Det økonomiske sammenbrud i Albanien i 1997 førte til et sammenbrud i den indre sikkerhed. Omfattende plyndringer og optøjer fik OSCE til at tage initiativet til at udsende dels en militær mission, dels en politimission.

Politimissionen benævntes MAPE (Multinational Advisory Police Element) og blev administreret af WEU (Western European Union). Danmark havde i 1997 formandsskabet i OSCE og fandt det derfor naturligt selv at deltage i politimissionen, selvom Danmark ikke var medlem af WEU. Missionen havde deltagelse fra 21 europæiske lande og havde på sit højdepunkt ca. 150 politifolk.

Dens opgave var at bistå det albanske politi med at udvikle sig til et vesteuropæisk, demokratisk, civilt politi. Politiet var tidligere efter østeuropæisk tradition en militær enhed, hvis ledelse hovedsagelig havde militær uddannelse og som operationelt direkte var underlagt ministeren,

Missionen havde 6 hovedaktiviteter: 1. Juridisk rådgivning til den albanske indenrigsminister og rigspolitichef vedr. udformningen af en ny Lov om Politiet med dertil hørende administrative bestemmelser 2. Faglig rådgivning til politiets centrale ledelse. 3. Decentral undervisning (Field Training) på basisniveau af politifolk i politidistrikterne. 4. Oprettelse af to politiskoler i Tirana og Durrës med undervisning på henholdsvis basis- og specialistniveau. 5. Træning af Rapid Reaction Forces og Special Forces. 6. Kurser vedr. ledelsesmæssige og andre særlige emner.

Den danske deltagelse udgjorde det meste af perioden 2 mand, hvoraf den ene beklædte posten som Advice Co-ordinator og dermed leder af de under 1), 2) og 3) nævnte aktiviteter, mens den anden var Leading Advisor CID som en del af den under 2) nævnte aktivitet. Funktionen som Advice Co-ordinator beklædtes fortløbende af politiinspektør Sven Frederiksen (1997), politiinspektør Jørgen Hoxer (1997-1999), politimester Mikael Lyngbo (1999-2000), vicepolitidirektør Arne Stevns (2000-2001) og politimester Ole Gård (2001). Funktionen som Leading Advisor CID beklædtes af kriminalkommissær Willy Hove (1998-1999) og kriminalkommissær Tinne Lykke Christensen (1999-2001).

Dele af MAPEs opgaver er blevet videreført af ECPA (European Commission Project of Police Assistance) fra 2001 til 2002 og PAMECA (Police Assistance Mission of the European Commission) siden 2002.

Sideløbende med det multinationale MAPE havde en række lande bilaterale politiprojekter i Albanien på specielle områder eller i særlige områder af landet. Dette var også tilfældet for Danmarks vedkommende. Ole Gård og Tinne Lykke Christensen overgik i den sidste periode gradvis til ECPA og det danske projekt.

MAPE kom til at spille en særlig rolle i marts, april og maj 1999, hvor Albanien i forbindelse med Kosovo-krigen modtog omkring 450.000 flygtninge. Personel fra MAPE udgjorde et centralt led i oprettelsen og den indledende drift af den blandede albansk/internationale krisestab, som oprettedes i det albanske statsministerium. Personale fra MAPE understøttede endvidere det albanske politis indsats ved grænseovergangen mellem Kosova og Albanien ved Kukës, hvor de fleste flygtninge ankom i et antal af op til 80.000 i døgnet. Centrale informations-, sikkerhedsrådgivning- og forbindelsesopgaver i forhold til donorlandene, NGOerne og de internationale organisationer og specialopgaver som donor-coordination etc. blev varetaget af MAPEs personel.
Kontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk