Miqësia, dansk – albansk forening


Det Dansk-Albanske Samarbejde


Miqësia's Erfaringsprojekt

Miqësia er albansk og betyder venskabKontaktadresse: information@miqesia.dkVersion 1.37 - 23.11.2006

Indholdsoversigt


Første sektion: Erfaringer

Anden sektion: Kommentarer

Tredje sektion: Indtryk. Billedreportager. Avisartikler

The Experience Project

Invitation til at bidrage til Erfaringsprojektet (pdf) [12.1.2005; brev]


De synspunkter der fremsættes i de forskellige bidrag er bidragydernes.

Hvad Miqësia mener som forening vil være underskrevet af bestyrelsen eller vedtaget på en generalforsamling.

Projektet er under udvikling. Bidrag, spørgsmål og kommentarer modtages gerne.


Projektansvarlig: Bjørn Andersen
FØRSTE SEKTION


Overordnet. Politiske synspunkter og perspektiver

Der skal en mentalitetsændring til - interview med Qemal Minxhozi, chargé d'affaires i Kbh frem til april 2005 [2005]

Udenrigsministeriet om Albanien. Danida's sammenfatning vedr. overgangsbistanden [2003-2005]

Interview med Søren Søndergaard, tidl. MF og medlem af Europarådet. Søren Søndergaard var én af Europarådets rapportører vedr. Albanien [2004]


Albaniens Historie

Kultursociolog Bjørn Andersen: »Albaniens Historie. Kort oversigt«. Med en indledning om den danske baggrund - og om Albanien i dag [2005]


Valgene

Valget i 2005. Fremtidens land. Jens Chr. Lund, tidl. oberst, MF: Observationer fra parlamentsvalget i sommeren 2005


Krisestyring. Efterkrisestyring

Dav. major Søren Knudsen: »Den danske indsats i »Operation ALBA««. Artiklen stod oprindelig i »Militært Tidsskrift« i 1997 (og er stillet til rådighed af SK).

Oberstløjtnant Søren Knudsen: »Overvejelser omkring den brede ramme for Forsvarets deltagelse i konflikthåndtering«. Artiklen stod oprindelig i »Militært Tidsskrift« i 2003 (og er stillet til rådighed af SK).

Oberstløjtnant Søren Knudsen: »Fremadrettede erfaringer fra »post-conflict management« i Albanien«. Artiklen stod oprindelig i »Militært Tidsskrift« i 2004 (og er stillet til rådighed af SK).


Menneskerettigheder. Ombudsmand. Rets- og politimæssigt samarbejde. Konfliktmægling

Hans Henrik Brydensholt: »Establishing and Assisting Democratic Institutions. The Case of Albania« [1st April 2005. Preliminary edition]

Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen belønnet for indsats i Albanien [1.4.2005]; jf. også: Folketingets Ombudsmands indsats i Albanien [2005]

Ombudsmanden, Professor Hans Gammeltoft-Hansen: Hjælp til opbygningen af ombudsmandsinstitutioner - specielt med henblik på Albanien [2004; mødereferat]

Jf.: Jens Olsen, Søren Knudsen, Ermir Dobjani og Christian Møller: »Some Experiences in the Field of Assistance and Cooperation between Ombudsmen«.

Politimester Mikael Lyngbo: »Et år i Albaniens historie. Rådgivning af det albanske politi. MAPE-samarbejdet« [1999]

Politimester Mikael Lyngbo: »MAPE i Albanien 1997 til 2001« [2004]

Landsdommer Hans Henrik Brydensholt: »De nordiske landes bidrag til udviklingen af forvaltnings- og retssystemer i tredje lande« [heriblandt Albanien], indlæg på Nordisk Juristmøde i Helsingfors, August 2002. Indlægget kan downloades som pdf

Hans Henrik Brydensholt: »Support to the justice system in Albania. Development of alternative conflict solving methods«, rapport for Danida, November 1998

Hans Henrik Brydensholt: »Support to the justice system in Albania. Development of alternative conflict solving methods«, rapport for Danida, November 2001

Albanian Human Rights Sector. Review / Evaluations and Reviews of Partnership Programmes - No 13 / The Danish Centre for Human Rights / 106 pp., 2000. DKK 50,00. ISBN 87-90744-30-6, ISSN 1399-6029. Publikationen kan downloades gratis.

Danish Human Rights & Democracy Assistance to Albania. Needs Assessment / Evaluations and Reviews of Partnership Programmes - No 23 / The Danish Centre for Human Rights / 84 pp., 2001. DKK 50,00. ISBN 87-90744-46-2, ISSN 1399-6029. Publikationen kan downloades gratis.

Review. Human Rights Training of Police in Albania / Evaluations and Reviews of Partnership Programmes - No 27 / The Danish Centre for Human Rights / 64 pp., 2002. DKK XX. ISBN 87-90744-64-0, ISSN 1399-6029. Publikationen kan downloades gratis.

Erfaringer fra undervisning af det albanske politi. Notat af Diego Bang, 2005, Det Danske Center for Menneskerettigheder.

Konfliktmægling, se foreløbig: http://bjoerna.dk/dokumentation/mediation.htm


Kirkelig mission i Albanien

Dansk Europamission's og Brødremenighedens Danske Mission's projekter i Albanien [Artikler 1991-2005]


Uddannelse. Folkeoplysning

Frede Hansen: »På hjælpeekspedition i Albanien - med besvær« [1997]

Seminarielektor Troels Johansen: »Nørre Nissum Seminarium's arbejde i Elbasan« [2004]

Lektor Per Fischer Nielsen: »»I morgen eller i overmorgen« / 10 års møde med det albanske uddannelsessystem« [2004]

Journalist Marianne Eskildsen: »Dominoeffekten er i gang« [interview med Troels Johansen, 2004] ¨

H.E. Lundbæk: »Seniorer uden Grænser: Computere til Albanien« [09.11.2005]

Jan Mortensen: »Seniorer uden Grænser: Computere til Albanien«. Dagbog [09.11.2005]


Medier. Journalistik

Informationer vil blive søgt hentet i Albanien.


Social- og sundhedsområdet. Redningstjeneste. Minerydning

Svend Juul Jørgensen, Janne Lehmann Knudsen & Mila Garcia-Barbero: »Albaniens sundhedsvæsen« [1998]

red barnet's aktiviteter i Shkodra-området [1999, engelsk-sproget pjece]

Stationschef Flemming Hejdenberg: »Bistand til Albansk Brandvæsen« [2004]

Dansk minerydningsprojekt afsluttet november 2006


Økonomi. Investeringer. Infrastruktur. Trafikforhold

Business Opportunities in South Eastern Europe, konference i DI - Dansk Industri. December 2003.

Danske virksomheder med engagementer i Albanien [foreløbig oversigt]


Arbejdsmarkedsforhold. Arbejdsmarkedsuddannelser.

Fagbevægelsen og Albanien / SiD-3F. Trepartssamarbejde. AMU-uddannelse. Uddannelse af tillidsmænd

International programmedarbejder i 3F Mads Lund: »Demokratiet har bidt sig fast« [2004]


Lokalområder - særligt Dibra

Møde med Albanere fra Dibra 24.6.2003 [foreløbig henvisning]

ANDEN SEKTION: KOMMENTARER


Kate Bluhme: »Glem os ikke, Per Stig«. Ekstra Bladet 3.12.2001

TREDJE SEKTION: INDTRYK. BILLEDREPORTAGER. AVISARTIKLER


At rejse i Albanien

Jens Holsøe: Om at rejse i Albanien [2004/2005]


Billedreportager

Charlotte Bøgh: Kvinder i egnsdragter. Billeder fra Albanien 1992-2002

Janne Klerk: Billeder fra Shkodra, januar 1994. Tekst Janne Klerk og Vivian Kruse


Avisartikler. Reportager

Jens E. Pedersen: »Albanien - the Future«. Artikel fra august 1994.

John Frølich: »Fatos Lubonja's dagbog«. Artikel fra oktober 1999.

John Frølich: »17 år i monsterets gab. Den albanske forfatter Fatos Lubonja blev politisk fange som ung
og tilbragte 17 år i fængsler og fangelejre«
. Artikel fra oktober 1999.

John Frølich: »De to veninder fra Tirana«. Artikel fra oktober 1999.

Daniel Munk: »Tirana - nu i farver«. Artikel fra januar 2005.

Bent Jakobsen: Sommeren 2005. En trist oplevelse i Elbasan

Palle Rossen: Brev fra Gjirokastra, oktober 2005

Mit hjerte sagde Danmark: Interview med Lindita Kellezi. Juli 2006


Søren's og Gina's bryllup i Burrel [2002]

Amazing Wedding in Burrel
Kontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk