Miqësia, dansk - albansk forening


Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Miqësia er albansk og betyder venskab

Kontaktadresse: information@miqesia.dk
Der holdes generalforsamling mandag den 31. januar 2005 kl. 17.00


Rehabiliterings- og forskningscentret for Torturofre (RCT)
Borgergade 13
Postbox 2107
1014 København K


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af medlemskontingent
4. Planer for næste års aktiviteter
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2 i lige år. Derudover vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
7. Valg af revisor for 1 år
8. Eventuelt


I forbindelse med generalforsamlingen vil Jens Holsøe fortælle om at rejse til Albanien. Han og Lis Jespersen stod for en rejse i efterårsferien 2004 - og står for en ny rejse til påske i år. Rejsen blev arrangeret i samarbejde med Politiken Plus og Fremad Rejser.

Du kan downloade Jens Holsøe's artikel om efterårsrejsen fra: http://miqesia.dk/Holsøe-041027.pdf


Med venlig hilsen BestyrelsenKontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk